O NAS

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą Grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi Grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych Grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom.

Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija dwa rozpoznawalne i bardzo popularne koncepty gastronomiczne : „Pijalnia Wódki i Piwa” i „The Mexican” oraz trzeci najnowszy koncept – naleśnikarnie PanKejk.

Grupa rozwija sieć lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” w oparciu o innowacyjny model franczyzy. Korzyścią takiego rozwoju jest brak konieczności ponoszenia własnych nakładów inwestycyjnych i ryzyka z tym związanego. Opracowane przez Grupę warunki franczyzy są jednocześnie bardzo atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych, czego efektem jest fakt że zgłasza się wielu potencjalnych franczyzobiorców. Z kolei sieć restauracji „The Mexican” rozwijana jest w oparciu o środki własne i kredyty bankowe, a obecnie większość z nich została przekazana w zarządzanie franczyzobiorcom.


SPECYFIKA DZIAŁANIA

Działalność Grupy Mex polega na rozwoju sieci restauracji o ujednoliconym charakterze i wystroju. Mex Polska SA. jest właścicielem znaków towarowych i know-how i wraz ze spółkami Grupy zajmuje się zarządzaniem i rozwojem sieci bistro „Pijalnia Wódki i Piwa”, „The Mexican” i „PanKejk”. Część lokali Grupy prowadzonych jest bezpośrednio przez spółki własne należące do Mex Polska S.A., pozostałe prowadzone są przez spółki Grupy należące do franczyzobiorców – podmioty, z którymi Mex Polska S.A. jest powiązana poprzez więzi kapitałowe, organizacyjne lub osobowe.

W ramach działań rozwojowych Grupa wyszukuje i analizuje potencjalne nowe lokalizacje pod kątem ich późniejszej przydatności, na podstawie wcześniej opracowanych kryteriów powstałych na bazie wieloletnich doświadczeń w trakcie rozbudowy poszczególnych sieci.

W dalszej kolejności kadra Grupy bierze czynny udział w przygotowaniu planów adaptacji oraz procesie prac remontowych, aż do momentu kompleksowego przygotowania obiektu i oddania do użytkowania. W przypadku rozwoju poprzez franczyzę, Grupa prowadzi poszukiwanie i nabór, a następnie selekcję potencjalnych podmiotów do udzielenia franczyzy – franczyzobiorców. Następnie współpracuje z wybranymi podmiotami zarówno na etapie akceptacji właściwej lokalizacji, w procesie adaptacji lokalu jak i w trakcie prowadzenia bieżącej działalności.


NASZE MARKI

The Mexican

Restauracje The Mexican to restauracje z segmentu casual dining cechujące się konsekwentną ofertą kulinarna opartą na oryginalnych recepturach kuchni meksykańskiej oraz wyraźnie rozpoznawalnym meksykańskim wystrojem…

Pijalnia Wódki i Piwa

Pijalnia Wódki i Piwa to wyjątkowy koncept, który zarówno poprzez charakterystyczną ofertę kulinarną, wyjątkowy wystrój jak i specjalnie wyszkolony personel ma umożliwić konsumentom odbycie niezwykłej podróży w czasie…

PanKejk

PANKEJK jest nowym konceptem opartym na dwóch podstawowych produktach: naleśnikach i plackach ziemniaczanych podawanych w wielu wariantach smakowych. Dodatkowo menu restauracji uzupełniono o sałatki, zupy i desery…