W dniu dzisiejszym Zarząd Mex Polska S.A. wydał oświadczenie dotyczące notowań spółki: Zarząd „Mex Polska” SA. niniejszym oświadcza, że jest zaniepokojony niskimi  notowaniami ceny akcji spółki rzędu 1 zł, które według władz firmy zupełnie nie odzwierciedlają jej wartości. Spółka regularnie składa raporty podając pełne informacje wymagane prawem jak i publikuje na bieżąco wszelkie wydarzenia, które mogą, mogłyby mieć wpływ na wyniki firmy. Według  Zarządu nie ma jakichkolwiek podstaw, które rodziłyby uzasadnione obawy, co do innej kondycji aniżeli ta, która podana została w raportach i sprawozdaniach…

Pełna treść Oświadczenia jest dostępna w zakładce Relacje Inwestorskie.