Wobec powtarzających się zawiadomień o fałszywych wiadomościach e-mail z podpisem „Paweł Gabas MEX POLSKA”, informujemy, że spółka „Mex Polska S.A.” nie jest ich nadawcą oraz nie współpracuje ze wskazaną w treści wiadomości osobą. Prosimy o ostrożność i przestrzegamy przed otwieraniem jakichkolwiek linków czy plików w takich czy podobnych wiadomościach, gdyż mogą być one zainfekowane.
Spółka złoży w tym zakresie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.