ZASADY WYPŁATY DYWIDENDY

1/ Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane w KDPW. 

Dywidenda za właściwy rok zostanie wypłacona przelewem na rachunek akcjonariusza w biurze maklerskim, lub w inny sposób, zgodny ze złożoną przez akcjonariusza dyspozycją w biurze maklerskim. Szczegółowych informacji dotyczących trybu wypłaty dywidendy powinien udzielić dom maklerski, w którym akcjonariusz posiada akcje zarejestrowane na rachunku inwestycyjnym.

Środki z tytułu dywidendy pojawią się na tym rachunku w dniu wypłaty dywidendy.

 

2/ Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentu. 

Wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentu odbywa się bezpośrednio przez Spółkę.

W załączeniu informacja(zasady ….) na temat procedury wypłaty wraz z załącznikami w postaci dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych i dla osób prawnych.

Zasady wypłaty dywidendy
Dyspozycja osoby prawne
Dyspozycja osoby fizyczne

 

Uchwała nr 9 ZWZ Mex Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

UCHWAŁA NR 9

Projekty uchwał ZWZ Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

Protokół z posiedzenia Zarządu Mex Polska S.A. z siedziba w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU

Wyciąg ze sprawozdania Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. za 2015 r.

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA RN