DM SII – komentarz do wyników za I kwartał 2019 roku

Mex Polska S.A. – marzec 2017

Korekta prognoz finansowych Mex Polska za 2016 r.

Aktualizacja rekomendacji Domu Maklerskiego Vestor

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 (tekst jednolity na 14.12.2016)

Raport analityczny Domu Maklerskiego Vestor – prognozy finansowe, wycena GK Mex Polska

Mex Polska S.A. – listopad 2015

Mex Polska S.A. – maj 2015

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. na lata 2015 – 2019

Zmiana prognozy na lata 2015 – 2019

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. na lata 2015 – 2019 (tekst ujednolicony na dzień 18.01.2016 r.)