Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba akcji
Akcjonariat według
liczby głosów
Akcjonariat według
liczby akcji
Milduks Limited 2.239.691 29,22% 29,22%
Raimita Limited 287.843 3,76% 3,76%
Joanna Kowalewska 655.666 8.55% 8.55%
Andrzej Domżał 655.678 8.55% 8.55%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 7 665 436 akcji, w tym:

  • 5 000 000 akcji serii A,
  • 204 080 akcji serii B,
  • 1 000 000 akcji serii C,
  • 150 000 akcji serii D,
  • 1 311 356 akcji serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,1 zł.