RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY OKRESOWERAPORTY - INFORMACJE POUFNERAPORTY W SYSTEMIE EBI

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 04.07.2020 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Ogłoszenie o ZWZ 2020
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Projekty uchwał ZWZ 2020
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZ 2020
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu ZWZ 2020
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Sprawozdanie RN za 2019 rok
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 17/2020 – Polityka wynagrodzeń

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 21.05.2020 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 21.05.2020 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 18 maja 2020 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 27.04.2020 r. Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 06.04.2020 r. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 06.04.2020 r. Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 23.03.2020 r. Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 19.03.2020 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 16.03.2020 r. Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 13.03.2020 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

Raport bieżacy nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 03.12.2019 r. Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022
Załącznik do raportu nr 21/2019 – Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 20/2019/K z dnia 18.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku – Korekta raportu
Załącznik nr 1 do korekty raportu bieżącego nr 20/2019/K – tabela wyników

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 15.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 19.09.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 28.08.2019 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 07.08.2019 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 16/2019K z dnia 06.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 01.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 01.08.2019 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyboru przez Spółkę spośród innych dostawców Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88 i rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie dostaw piwa dla spółek Grupy „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 17.06.2019 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 17.06.2019 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 13/2019 – podjęte uchwały – 20190617

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 17.06.2019 r. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14.06.2019 r. Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie umowy najmu lokalu w celu utworzenia w nim bistro Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 21.05.2019 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu nr 10/2019 – projekty uchwał
Załącznik nr 2 do raportu nr 10/2019 – informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 3 do raportu nr 10/2019 – formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu
Załącznik nr 4 do raportu nr 10/2019 – sprawozdanie z działalności RN w roku 2018
Załącznik nr 5 do raportu nr 10/2019 – opinię zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 21.05.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu nr 9/2019 – treść ogłoszenia

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 16.05.2019 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 09.05.2019 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 22.03.2019 r. Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 20.03.2019 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 23.01.2019 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki

RAPORTY 2018

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 19.11.2018 r. W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący 23/2018 z dnia 14.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 05.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 12.07.2018 r. Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 22.06.2018 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 22.06.2018 r. Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 14/2018 z 22.06.2018 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2018 d nia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Proponowane zmiany statutu
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Tekst jednolity – proponowana treść
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 20180525
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Informacja o ogólnej liczbie głosów 20180525
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Sprawozdanie RN za 2017 r.
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Uchwała co do podziału zysku

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 23.05.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 23.05.2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r.  ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 22.01.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

RAPORTY 2017

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 12.12.2017 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 16.10.2017 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 25.09.2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 16/2017
Zaąłcznik nr 2 do raportu bieżącego nr 16/2017

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 22 września 2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2017 – transakcje z dnia 15 września 2017 r.
Załącznik nr 2 do raportu nr 15/2017 – transakcje z dnia 20 wrześni9a 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 30.08.2017 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/17 z dnia 30.08.2017 r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 26.06.2017 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 21.06.2017 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 21.06.2017 r. Odwołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 21.06.2017 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – uchwały podjęte przez ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – indywidualne standardy raportowania

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 24.05.2017 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2017 – projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 8/2017 – indywidualne standardy raportowania
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 8/2017 – sprawozdanie RN z działalności 2016 rok
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 8/2017 – informacja o ogólnej liczbie akcji
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 8/2017 – formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.05.2017 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2017 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.05.2017 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 19.05.2017 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 19.05.2017 r. Powołanie członków Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 16.05.2017 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r. Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2016

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

RAPORTY 2016

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany strategii Spółki na lata 2015-2019
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 (tekst ujednolicony na dzień 14.12.2016)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Istotne zmiany danych finansowych w strategii spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 04.11.2016 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 05.09.2016 r. Informacja o realizowaniu „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 26.08.2016 r. Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 25.08.2016 r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 11.08.2016 r. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 18.07.2016 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Powiadomienie o transakcji Milduks Ltd.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 13.07.2016 r. Powiadomienie o transakcji Raimita Ltd.

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Powiadomienie o transakcjach Milduks Ltd.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 08.07.2016 r. Powiadomienie o transakcjach Raimita Ltd.

Raport bieżący nr 21/2016z dnia 30.06.2016 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30.06.2016 r. Zawarcie umowy kredytu

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 24.06.2016 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 24.06.2016 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 24.06.2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 24.06.2016 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 17.06.2016 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 16.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ne 10/2016 z dnia 27.05.2016 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 10/2016 – projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 10/2016 – sprawozdanie RN Mex Polska S.A. za 2015 r.

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 27.05.2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2016 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 25.05.2016 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 23.05.2016 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 18.01.2016 r. Tekst jednolity „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″
Załącznik do raportu okresowego nr 3/2016 z dnia 18.01.2016 r. Strategia Rozwoju „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″ tekst ujednolicony na dzień 18.01.2016

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 15.01.2016 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. Zmiana „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″

RAPORTY 2015

Raport bieżący nr 41/2015 a dnia 18.12.2015 r. Wykonanie obowiązku określonego w § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 40/2015 z dnia 18.11.2015 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 39/2015 z dnia 18.11.2015 r, Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 38/2015 z dnia 18.11.2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 18.11.2015 r.

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 17.11.2015 r. Korekta raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku – Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 37/2015 z dnia 12.11.2015 r. Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 09.11.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Korekta raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 09.11.2015.r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Raport bieżący nr 35/2015 r. z dnia 22.10.2015 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22.10.2015 r. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 33/2015 z dnia 22.10.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżacego nr 33/2015 z dnia 22.10.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący nr 32/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 05.10.2015 r. Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 24.09.2015 r. Raport ze sprawdzenia prognoz finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 24.09.2015 r – Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 15.09.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 28.08.2015 r. Zmiana prognoz finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 28.08.2015 r. Mex Polska S.A. – Zmiana prognozy wyników

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 10.08.2015 r. Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie udziałów w spółkach z o.o.

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 10.08.2015 r. Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej umowy warunkowej

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 10.08.2015 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 3.08.2015 r. Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 3.08.2015 r. Otrzymanie promesy kredytowej z mBank S.A.

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 30.07.2015 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 30.07.2015 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 28.07.2015 r. Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22.07.2015 r. Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 20.07.2015 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego; zmiana statutu
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 20.07.2015 r. Rejestracja podwyższenia kapitału

Raport bieżący nr 17/2015K z dnia 20.07.2015 r. Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku – Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 15.07.2015 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 02.07.2015 r. Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 23.06.2015 r. Powołanie członka Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 18.05.2015 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 12.06.2015 r. Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 10.06.2015 r. Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na ZWZ Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 10.06.2015 r. Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A. z siedzibąw Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 15.05.2015 r. Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2015 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego z dnia 14.05.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 r.
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Uchwała Zarządu „Mex Polska” S.A. o odstąpieniu od badania aportu przez biegłego sądu rejestrowego
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Uchwała Zarządu „Mex Polska” S.A. w sprawie wniosku zarządu co do pokrycia starty za 2014 rok
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Opinia Zarządu „Mex Polska”S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 8/2015 a dnia 14.05.2015 r. Sprawozdanie Zarządu „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Załącznik nr 8 do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 14.05.2015 r. Oszacowanie wartości Spółki Mex Master

Raport bieżący nr 7/2015 a dnia 14.05.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 14.05.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 14.05.2015 r. Podpisanie porozumienia

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 22.04.2015 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 11.03.2015 r. Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 4/2015 – Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 26.02.2015 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 25.02.2015 r. – Informacja poufna – zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 30.01.2015 – Harmonogram publikacji raportów kresowych w 2015 r.

RAPORTY 2014

Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 06.11.2014 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 11.09.2014 r. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 09.07.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 08.07.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 07.07.2014 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 11.06.2014 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2014 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 – Uchwały podjęte przez ZWZ „Mex Polska „S.A. w dniu 10.06.2014 r.

Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 15.05.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 14.05.2014 r. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 23.04.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Korekta raportu bieżącego numer 19/2014 – Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku
Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 09.04.2014 r. Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Korekta raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. – Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.
Załącznik nr 1 do korekty raportu nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do korekty raportu nr 18/2014 r. Skorygowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 31.03.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 31.03.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 26.03.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 18.03.2014 r. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 13/2014 z 26.02.2014 r. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług animatora emitenta

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 06.02.2014 r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 06.02.2014 r.Powołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 06.02.2014 r. Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 8 z dnia 06.02.2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 06.02.2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 5 lutego 2014 r.

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 22.01.2014 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku
Załącznik nr 1 do Raportu nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r. Projekt uchwały.

Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 14.01.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 14.01.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 09.01.2013 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Formularz zezwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załacznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r, Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

RAPORTY 2013

Raport bieżący nr 46/2013 z dnia 30.12.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 45/2013 z dnia 30.12.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 44/2013 z dnia 28.12.2013 r. Informacja o podpisaniu przez „Mex Polska” S.A. umowy kredytu

Raport bieżący nr 43/2013 z dnia 12.12.2013 r. Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 42/2013 z dnia 26.11.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 41/2013 z dnia 26.11.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 30.10.2013 r. Informacja o wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 39/2013 z dnia 17.10.2013 r. Informacja o zawarciu porozumienia i wykupie obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Korekta raport bieżącego nr 38/2013 z dnia 11.10.2013 r. Korekta raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 19 września 2013 roku – Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 19.09.2013 r. Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 19.09.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 36/2013 z dnia 16.09.2013 r. Uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r.

Raport bieżący nr 35/2013 z dnia 16.09.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 34/2013 z dnia 03.09.2013 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 3 września 2013 r.

Raport bieżący nr 33/2013 z dnia 03.09.2013 r.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 3 września 2013 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 03.09.2013 r. Uchwały podjęte przez NWZ Mex Polska S.A. z dnia 03.09.2013 r.

Raport bieżący nr 32/2013 z dnia 19.08.2013 r. Wykup obligacji serii B

Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 12.08.2013 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ
Załącznik nr 3 do raportu bieżacego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Formularz zezwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 07.08.2013 r. Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 29/2013 z dnia 07.08.2013 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 07.08.2013 r. Ogłoszenie Zarządu Mex Polska S.A. o zwołaniu NWZ

Raport bieżący nr 28/2013 z dnia 05.08.2013 r. Terminowy wykup obligacji serii C

Raport bieżący nr 27/2013 z dnia 01.08.2013 r. Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej

Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 27.07.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 11.07.2013 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 11.07.2013 r. Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej decyzji o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 11.07.2013 r. Powołanie członków Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 27.06.2013 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mex Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 27.06.2013 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 27.06.2013 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.
Załącznik nr 1 do raportu nr 20/2013 – Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 19/2013. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 19/2013. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 19/2013. Projekt uchwały

Raport bieżący nr 18/2013. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2013. Informacja o ogólnej liczbie głosów
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 18/2013. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Załacznik nr 3 do raportu bieżącego nr 18/2013. Uzasadnienie do projektów uchwał
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 18/2013. Projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 18/2013. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 17/2013. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Ogłoszenie zarządu „Mex Polska” S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 16.05.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 10.05.2013 r. Podjęcie przez spółki zależne uchwał o podziale przez wydzielenie

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 01.05.2013 r. Informacja o zakończeniu subskrypcji akcje serii E

Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 12.04.2013 r. Informacja o zawarciu porozumienia i umów najmu dot. lokalu przy ul. Moniuszki 4a w Łodzi

Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Załącznik do raportu nr 12/2013 z dnia 9.04.2013 r.

Raport bieżący nr 11/2013 z dn. 08.03.2013 r.Informacja o zawarciu porozumień dotyczących wykupu obligacji serii B „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19.02.2013 r. Informacja o liczbie akcji objętych w wykonaniu prawa poboru

Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 15.02.2013 r. Informacja o umorzeniu postępowań administracyjnych w sprawach cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 24.01.2013 r. Notowanie praw poboru akcji serii E

Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 23.01.2013 r. Informacja poufna – zawarcie umów o współpracy

Korekta raportu bieżącego nr 6 z dnia 23.01.2013 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 23.01.2013 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 16.01.2013 r. Ogłoszenie o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. Rejestracja praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E

Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 8.01.2013 r. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 07.01.2013 r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.

Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 4.01.2013 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.
Załącznik do raportu nr 1 z dnia 4.01.2013 r. Uchwały podjęte na NWZ spółki Mex Polska S.A.

RAPORTY 2012

Raport bieżący nr 40/2012 z dn. 07.12.2012 r. – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 4 stycznia 2013 roku
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 40/2012. Projekty uchwał NWZ
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 40/2012. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 40/2012. Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport bieżący nr 39/2012 z dn. 07.12.2012 r. – Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 39/2012. Ogłoszenie o zwołaniu NZW Mex Polska S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 16.11.2012 roku – Informacja o rozwiązaniu umów najmu
Raport bieżący nr 38/2012 z dn. 16.11.2012 r.Informacja o rozwiązaniu umów najmu

Raport bieżący nr 37/2012 z dn. 09.11.2012 r. Informacja o zawarciu umowy dzierżawy klubu „Bedroom” w Łodzi

Raport bieżący nr 36/2012 z dn. 09.11.2012 r. Rozwiązanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 35/2012 z dn. 02.11.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 34/2012 z dn. 31.10.2012 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 33/2012 z dn. 15.10.2012 r. Informacja o podjęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji Prezydenta Miasta Poznania

Raport bieżacy nr 32/2012 z dn. 21.09.2012 r. : Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych

Raport bieżący nr 31/2012 z dn. 18.09.2012 r. Informacja o otwarciu lokalu „Pijalnia wódki i piwa” w Gdańsku

Raport bieżący nr 30/2012 z dn. 07.09.2012 r. Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych

Raport bieżący nr 29/2012 z dn. 07.09.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 28/2012 z dn. 16.08.2012 r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 27/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wydanie wyroku w sprawie uchylenia decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Korekta raportu bieżącego 26/2012 z dn. 17.08.2012 r. Wydanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Raport bieżący nr 26/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wydanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Raport bieżący nr 25/2012 z dn. 14.08.2012 r. Udzielenie poręczeń przez jednostki zależne

Raport bieżący nr 24/2012 z dn. 14.08.2012 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii A

Raport bieżący nr 23/2012 z dn. 14.08.2012 r. Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2012 z dn. 07.08.2012 r. Zwolnienie blokad akcji „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 22. Treść uchwał RN Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 21/2012 z dn. 07.08.2012 r. Tekst jednolity Statutu „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 21. Tekst jednolity Stautu spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 20/2012 z dn. 3.08.2012 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. w dniu 31 lipca 2012 r.

Raport bieżący nr 19/2012 z dn. 01.08.2012 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 18/2012 z dn. 31.07.2012 r. Wypowiedzenie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

Raport bieżący nr 17/2012 z dn. 31.07.2012 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. w dniu 31 lipca 2012 r.
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17. Uchwały podjęte przez ZWZ Mex Polska S.A. w dniu 31.07.2012 r.

Raport bieżący nr 16/2012 z dn. 19.07.2012 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Rapotr bieżacy nr 15/2012 z dn. 18.07.2012 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Korekta raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 4.07.2012 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku
Załącznik nr 1 do Raportu 13 – Projekty uchwał

Raport bieżący nr 14/2012 z dn. 13.07.2012 r. Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 13/2012 z dn. 04.07.2012 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku
Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 13 – Projekty uchwał WZA
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 13 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Mex Polska
Załącznik nr 3 do Raportu bieżącego nr 13 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Załącznik nr 4 do Raportu bieżącego nr 13 – Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport bieżący nr 12/2012 z dn. 04.07.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. na dzień 31 lipca 2012 roku.
Załącznik do Raportu bieżącego nr 12 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Raport bieżący nr 11/2012 z dn. 27.06.2012 r. Wznowienie postępowań w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi Prezydenta Miasta Poznania, dotyczącymi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 8

Raport bieżący nr 10/2012 z dn. 26.06.2012 r. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 9/2012 z dn. 26.06.2012 r. Korekta prezentacji danych raportu okresowego, opublikowanego dnia 25 czerwca 2012 roku

Raport bieżący 8/2012 z dn. 25.06.2012 r. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Foksal 10 w Warszawie z dnia 22 stycznia 2002 roku

Raport bieżący 7/2012 z dn. 22.06.2012 r. Terminarz publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący 6/2012 z dn. 18.06.2012 r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport bieżący 5/2012 z dn. 11.06.2012 r. Uchwała Nr 426/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący 4/2012 z dn. 11.06.2012 r. Powzięcie informacji o zawarciu z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie umowy o świadczenie usług animatora
Korekta Raportu bieżącego 3/2012 z dn. 04.06.2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.

Raport bieżący 3/2012 z dn. 01.06.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mex Polska S.A.

Raport bieżący 2/2012 z dn. 23.05.2012 r. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A.

Raport bieżący 1/2012 z dn. 18.05.2012 r. Dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A.

RAPORTY 2011

Raport bieżący 2/2011 z dn. 13.10.2011 r. Zakończenie oferty publicznej akcji Mex Polska S.A.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport bieżący 1/2011 z dn. 12.10.2011 r. Przystąpienie do systemu ESPI

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za I kwartał 2020 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Jednostkowe SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2019
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2019 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.01.2019
Skonsolidowane SF sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2019
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego SF oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w roku 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2019 r.
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny SF za rok 2019

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za trzeci kwartał 2019 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.K. MEX Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z mssf za okres 6 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska S.A. w I półroczu 2019 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego MEX Polska S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spólki Mex Polska S.A. sporządzone zgodnie z mssf za okres 6 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska w 2018 roku

Oświadczenie zarządu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 roku

Oświadczenie RN Mex Polska w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2018

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok 2018

List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 r.

Informacja Zarządu Mex Polska S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2018 r.

Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Oświadczenie RN Mex Polska S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2018

…………………………………………………………………………………………………………………..

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska za III kwartał 2018

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mex Polska S.A. w Łodzi za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska S.A. w Łodzi za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za I kwartał 2018 roku zakończony dnia 31 marca 2018 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Mex Polska S.A. za 2017 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działlności Mex Polska S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska S.A. za 2017 rok
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesiecy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2017 roku

RAPORTY 2016

Raport jednostkowy za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2016 r.

Raport skonsolidowany za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu GK Mex Polska z działalności w 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport śródroczny 2016

Jednostkowy raport śródroczny 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2016 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 21.05.2020 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 21.05.2020 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 19.05.2020 r. Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 27.04.2020 r. Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r. Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 19.03.2020 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 16.03.2020 r. Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 03.02.2020 r. Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

Raport bieżacy nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 03.12.2019 r. Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022
Załącznik do raportu nr 21/2019 – Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 – 2022

Raport bieżący nr 20/2019/K z dnia 18.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku – Korekta raportu
Załącznik nr 1 do korekty raportu bieżącego nr 20/2019/K – tabela wyników

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 15.11.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 19.09.2019 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 16/2019K z dnia 06.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 01.08.2019 r. Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14.06.2019 r. Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – GF Gastro Friedrichshain UG z siedzibą w Berlinie umowy najmu lokalu w celu utworzenia w nim bistro Pijalnia Wódki i Piwa

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 16.05.2019 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 09.05.2019 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 20.03.2019 r. Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

RAPORTY - INFORMACJE POUFNE 2018

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 19.11.2018 r. W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. – Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.