RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY OKRESOWERAPORTY - INFORMACJE POUFNERAPORTY W SYSTEMIE EBI

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r.  ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 22.01.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

RAPORTY 2017
RAPORTY 2016
RAPORTY 2015
RAPORTY 2014
RAPORTY 2013
RAPORTY 2012
RAPORTY 2011

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Mex Polska S.A. za 2017 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działlności Mex Polska S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska S.A. za 2017 rok
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesiecy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2017 roku

RAPORTY 2016

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 20.02.2018 r. – Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.