RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY OKRESOWERAPORTY - INFORMACJE POUFNERAPORTY W SYSTEMIE EBI

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r.  ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 22.01.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

RAPORTY 2017
RAPORTY 2016
RAPORTY 2015
RAPORTY 2014
RAPORTY 2013
RAPORTY 2012
RAPORTY 2011
RAPORTY 2016

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.